Píseň

Ústřední píseň zpívaná v seriálu včetně kytarových akordů.

„Národ veselých četníků“ 

C
My jsme ten národ veselých četníků,

G
kdo má rád nás, ten vítán je nám vždy.

C
Ve dne v noci, podle zákoníku,

D G
v službu spějem, ať leje a hřmí.

REF:

F G C
Bratři drazí, dobrou shodu mějme,

G C
paže k paži pomáhejme všem.

F G C
Sláva nazdar si zapějme,

F G C
čest je nám být četníkem.

I když nám mnohé těžké dali břímě,
snášíme vše, trpěliví jsme.
Svůj život vždycky pro stát nasadíme,
když nás zákon k zakročení zve.

Zvedněm pohár, drazí kamarádi,
připijeme si, to vše usmíří.
Nadevše se mějme rádi,
z čísla jedna až čtyři.

Hledání