Četnictvo

Četnictvo Československé republiky jest rovněž vojensky organisovaný sbor strážný, jenž jest určen k tomu, aby podle stávajících zákonných předpisů a podle nařízení příslušných úřadů státních udržoval v celém území Československé republiky veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost.

Československé četnictvo jest orgánem politické správy státní a jest tudíž v příčině vykonávání služby bezpečnostní podřízeno politickým úřadům státním. Politický úřad prvé stolice jest představeným úřadem pro četnictvo konající službu v jeho obvodu; jemu přísluší bezprostřední řízení služby četnické a dohled na její vykonávání. V příčině výcviku, vyučování, kázně a kontroly služby, pak ve věcech správních a hospodářských podřízeno jest četnictvo četnickým důstojníkům. V obojím směru podléhá četnictvo v poslední instanci ministerstvu vnitra.

Celý článek

Výložky poručíka četnictva z let 1918-19.
Četnické hodnosti 1918 – 19
Přehled výložek a četnických hodností platných od 7. 12. 1918 do 25. 2. 1919 (na stránce Četníci z Luhačovic).

 

1930-37_strazmistr
Četnické hodnosti 1930-37
Přehled četnických hodností používaných v období let 1930 až 1937.

 

1937-39_vrchni_strazmistr
Četnické hodnosti 1937-39

Přehled hodnostního označení používaného československým četnictvem v letech 1937 až 1939.

 

Hledání